FAQ

FAQ dotyczące procesu rekrutacji oraz programu warsztatów Atelier Scenariuszowego.

ZGŁOSZENIA:

1) Na jakim etapie pracy nad scenariuszem można się zgłosić do Atelier?

Przyjmujemy projekty na wczesnym etapie prac literackich. Najważniejszy jest dla nas potencjał drzemiący w tekście oraz talent, wrażliwość autorki/autora i jego gotowość do dalszych prac literackich, w związku z tym preferujemy treatmenty i wstępne drafty scenariusza, ale nie wykluczamy również przyjęcia tekstów na wcześniejszym lub nieco późniejszym etapie.

2) Czy mogą się zgłaszać osoby bez doświadczenia i wykształcenia scenariopisarskiego? 

Wykształcenie filmowe nie jest konieczne. W przeszłości w Atelier brali udział twórcy bez edukacji filmowej, a ich projekty, jak i oni sami, z powodzeniem odnaleźli się na rynku. Atelier nie jest jednak szkołą filmową, nie nauczamy podstaw dramaturgii oraz sztuki filmowej, oczekujemy tego typu wiedzy od osób aplikujących.  

3) Czy można aplikować z więcej niż jednym projektem?

Tak, nasz regulamin pozwala na zgłoszenie maksymalnie dwóch projektów. Każdy z nich wymaga przesłania osobnego zgłoszenia i uiszczenia osobnej opłaty rekrutacyjnej.

4) Czy można się zgłaszać z projektem filmu animowanego? 

Tak, jeśli jest to pełny metraż. 

5) Czy można rozwijać w ramach Atelier Scenariuszowego projekt serialu? 

Atelier Scenariuszowe jest programem skupionym na rozwoju filmów fabularnych. Istnieje jednak możliwość, iż w trakcie developmentu danej historii okaże się, że odpowiedniejszą dla danej treści formą jest struktura serialu, która m.in. daje przestrzeń na znacznie większą wielowątkowość. O ile więc z założenia nie przyjmujemy tekstów serialowych, o tyle w przeszłości zdarzało się, iż scenarzysta kończył warsztaty z projektem serialu, który wyewoluował z pierwotnie zgłoszonej fabuły.

6) Czy scenarzysta może zgłosić projekt, który na etapie developmentu ma już producenta? 

Tak. Warto jednak pamiętać, że roczny program Atelier Scenariuszowego wieńczy finałowa prezentacja (pitching) w ramach Polish Days na festiwalu Nowe Horyzonty. Jej celem jest znalezienie partnerów dla projektu, ze szczególnym uwzględnieniem producentów.

7) Czy można zgłosić się w duecie?

Tak. W przypadku projektów z większą liczbą autorów w Atelier mogą wziąć udział maksymalnie dwie osoby reprezentujące projekt.

8) Czy projekt musi mieć reżysera?

Nie. Atelier to przede wszystkim program dla scenarzystów. Pitching kończący roczny program może być doskonałą okazją do znalezienia potencjalnego reżysera projektu.

9) Czy jest jakiś wzór eksplikacji? Co powinno być w niej zawarte?

Nie ma wzoru eksplikacji. Eksplikacja to tekst, z którego chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej na temat Twoich intencji jako autora: co zainspirowało Cię do stworzenia tej historii, dlaczego jest ona dla Ciebie ważna, jak widzisz jej dalszy rozwój, dlaczego to akurat Ty powinieneś/powinnaś ją opowiedzieć? Eksplikacja pomaga nam też lepiej zrozumieć Twój emocjonalny stosunek do historii, którą opowiadasz. 

10) W jakiej formie należy przesłać zgłoszenie?

Zgłoszenie wysyłamy mailem na adres atelier@scenariuszowe.pl. Wszystkie jego elementy powinny być umieszczone w jednolitym pliku PDF i  oznaczone zgodnie ze wzorem:

TYTUŁ PROJEKTU_NAZWISKO AUTORA

11) Czy mogę aplikować na Atelier ponownie z projektem, który nie został przyjęty w zeszłym roku?

Tak, aczkolwiek przed powtórnym zgłoszeniem na warsztaty dobrze jest nad takim projektem popracować samodzielnie i aplikować z kolejnym, nowym draftem (treatmentu lub scenariusza).

12) Czy można uczestniczyć w Atelier więcej niż jeden raz?

Nie, ze względu na specyfikę warsztatów oraz ich program ponowny udział nie jest możliwy. Atelier to nie tylko praca nad tekstem, lecz także zajęcia, wykłady i warsztaty o szeroko rozumianej tematyce około-scenariuszowej oraz dotyczącej rynku audiowizualnego, które co roku oferujemy uczestnikom. Ponowny udział oznaczałby, iż taki uczestnik nie skorzysta w pełni z tej części programu.  

13) Kiedy otrzymam informację o zakwalifikowaniu/nie zakwalifikowaniu do udziału w Atelier?

O wynikach selekcji powiadomimy wybranych uczestników przynajmniej dwa tygodnie przed pierwszą sesją stacjonarną. Dokładna data określona zostaje w regulaminie danej edycji. Wcześniej wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę online.

14) Do kiedy należy dokonać opłaty za udział w Atelier? 

Opłatę za udział w Atelier należy uiścić w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem pierwszej sesji stacjonarnej. 

 

PROGRAM WARSZTATÓW ATELIER SCENARIUSZOWEGO:

15) Czy można zostać wolnym słuchaczem Atelier Scenariuszowego?

Nie przewidujemy przyjmowania wolnych słuchaczy.

16) Czy można być uczestnikiem tylko jednej sesji warsztatowej?  Czy trzeba być na wszystkich zjazdach?

Kształt programu  Atelier Scenariuszowego i jego formuła wynikają z naszego doświadczenia, płynącego nie tylko z organizacji poprzednich edycji, lecz także z uczestnictwa w podobnych tego typu przedsięwzięciach na całym świecie. Kolejne etapy pracy nad rozwojem tekstu, a co za tym idzie także harmonogram, ułożone są w sposób nieprzypadkowy i stanowią elementy długofalowego procesu. W związku z powyższym zależy nam, aby przyjęci uczestnicy wzięli udział we wszystkich zjazdach i zajęciach, ponieważ tylko to daje im możliwość w pełni skorzystać z udziału w Atelier. 

17) Na czym polega praca w grupach z konsultantami scenariuszowymi? 

Podczas zajęć grupowych uczestnicy przekazują sobie feedback dotyczący swoich tekstów,  konsultant czuwa nad przebiegiem dyskusji, moderując ją, a także biorąc w niej udział. Konsultant wchodzi w rolę kreatywnego partnera, zadając pytania dotyczące fabuły, motywacji postaci, rozwiązań dramaturgicznych, świata opowieści etc. Wspólnie z twórcą bada możliwe ścieżki rozwoju tekstu oraz konsekwencje konkretnych wyborów scenariuszowych, nie narzucając przy tym gotowych rozwiązań. Konsultant dba o przeprowadzenie procesu pracy nad tekstem w taki sposób, aby był on optymalny dla każdego z projektów, jak również czuwa nad twórczą, inspirującą atmosferą w grupie.   

18) Ile czasu zajmie mi udział w Atelier? Czy może on kolidować z moją pracą zawodową?

Czas, który należy wygospodarować to ten na udział w zjazdach stacjonarnych, konsultacje on-line pomiędzy sesjami oraz pisanie. W przypadku każdego autora tempo pracy nad tekstem jest zupełnie inne, podobnie jak czas potrzebny na tworzenie kolejnych draftów. Warto zastanowić się, czy udział w Atelier mieści się w Twoim kalendarzu obowiązków i czy będziesz w stanie poświęcić się intensywnemu rozwojowi tego właśnie tekstu.   

19) Czy pomiędzy sesjami stacjonarnymi odbywają się dodatkowe spotkania / konsultacje online? 

Tak, pomiędzy wszystkimi sesjami stacjonarnymi odbywają się konsultacje online. Ich terminy ustalane są indywidualnie z konsultantem opiekującym się projektem i uzależnione od potrzeb scenarzysty oraz etapu, na jakim znajduje się projekt.

20) Czy Atelier ma prawa do mojego tekstu po ukończeniu warsztatów?

Nie. Atelier nie staje się właścicielem ani współwłaścicielem tekstów uczestników. Wszystkie prawa pozostają przy twórcy. W przypadku realizacji filmu na podstawie scenariusza rozwijanego w ramach Atelier uczestnik proszony jest o umieszczenie w napisach końcowych wzmianki o udziale w Atelier.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu mailowego: atelier@scenariuszowe.pl