Anna Sieńska
Anna Sieńska
Panorama

BIO: 

Anna Sieńska, urodzona w 1974 roku w Warszawie, ukończyła Pedagogikę na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2004 roku mieszka we Francji. Zajmuje się pisaniem skupionym wokół poezji, filmu i teatru.

SYNOPSIS:

1894 rok. Julian FAŁAT (41), nadworny malarz cesarza pruskiego, ma dość Berlina, wróciłby do Polski, ale Cesarz nie chce go puścić. Wojciech KOSSAK (38) dusi się w prowincjonalnym Krakowie, marzy o światowej karierze i dużych pieniądzach. 

Fałat proponuje Kossakowi wspólne namalowanie panoramy dla Cesarza. Malarz wyjeżdża do Berlina. Fałat wprowadza Kossaka w dworski świat, mając w duchu nadzieję, że Kossak zastąpi go na dworze. 

Fascynacja Cesarza Kossakiem przybiera wkrótce erotyczny charakter. Jednocześnie między malarzami rodzi się i narasta konflikt artystyczny i osobisty. Nie mogą się znieść, ale muszą skończyć projekt.

 

POWRÓT