O Atelier

Atelier Scenariuszowe wspierane przez CANAL+ to organizowane od 2017 roku warsztaty rozwoju pełnometrażowych scenariuszy filmów fabularnych skierowane do scenarzystów lub piszących reżyserów. Składają się one z trzech sesji stacjonarnych oraz konsultacji on-line. Warsztaty kończy prezentacja projektów przed polską branżą filmową na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Nowe Horyzonty. Od V edycji partnerem tytularnym został CANAL+ Polska SA. 

W trakcie sesji stacjonarnych uczestnicy pracują nad swoimi tekstami w czteroosobowych grupach. Każdą z nich prowadzi jeden z konsultantów Atelier. Taki tryb pracy daje uczestnikowi unikalną szansę współpracy z tym samym konsultantem przez cały okres trwania warsztatów, umożliwia wymianę opinii z innymi scenarzystami oraz śledzenie zmian zachodzących we wspólnie omawianych projektach. Pracę w grupach uzupełniają indywidualne spotkania z konsultantem.

Oprócz prac literackich podczas sesji stacjonarnych odbywają się bloki zajęć poświęcone zagadnieniom około-scenariuszowym. Duży nacisk kładziemy też na wprowadzenie scenarzystów w realia rynku filmowego w Polsce. Zależy nam, by stali się jego świadomymi i aktywnymi uczestnikami. Z tego względu na Atelier zapraszamy producentów, reżyserów, agentów sprzedaży i innych specjalistów z branży. Prowadzą oni wykłady i warsztaty poświęcone zagadnieniom takim jak prawo autorskie, negocjacje, komunikacja, współpraca z producentem. Odbywają się również zajęcia przygotowujące scenarzystów do pitchingu.

 

PITCHING

Zwieńczeniem programu jest prezentacja projektów przed polską branżą filmową, która odbywa się w partnerstwie z Międzynarodowym Festiwalem Filmowym Nowe Horyzonty. Zapraszamy na nią m.in. producentów, agentów, dystrybutorów, reżyserów oraz przedstawicieli komisji filmowych.

Pitching jest szansą dla uczestników na zaprezentowanie się profesjonalistom z branży oraz na znalezienie partnerów do dalszej współpracy nad projektem. Po pitchingu pośredniczymy między scenarzystami a uczestnikami wydarzenia w umawianiu indywidualnych spotkań.

 

UCZESTNICY

Atelier adresowane jest do scenarzystów oraz reżyserów - absolwentów uczelni artystycznych i kursów scenariuszowych posiadających wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności pozwalające im swobodnie pracować nad scenariuszami. Brak wykształcenia bądź udokumentowanego dorobku nie przekreśla możliwości udziału w warsztatach. Ostatecznym kryterium przyjęcia jest jakość tekstu oraz talent autora. 

Do rocznego programu przyjmujemy 12 projektów.

 

KOSZT 

Koszt udziału w warsztatach wynosi 5000 PLN.

Opłata pokrywa: uczestnictwo w czterech sesjach stacjonarnych (w tym noclegi i wyżywienie), konsultacje on-line między sesjami, przygotowanie do pitchingu oraz wszystkie inne zajęcia i szkolenia w ramach programu.

Atelier nie pokrywa kosztów dojazdu na sesje stacjonarne.

Opłata rekrutacyjna wynosi 50 PLN i jest bezzwrotna.

 

PARTNERZY 

  • Partner tytularny : CANAL+ Polska SA
  • EC1 Łódź - Miasto Kultury
  • Narodowe Centrum Kultury Filmowej
  • Krakow Film Commission
  • Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty 
  • Mazovia Warsaw Film Commission
  • Wydawnictwo Myśliński
  • Fundacja Widok

 

ZGŁOSZENIA

Szczegółowe informacje o zasadach naboru i terminach znajdują się w zakładce ZGŁOSZENIA.