Zgłoszenia

DEADLINE 

Trwa otwarty nabór na VII edycję ATELIER SCENARIUSZOWEGO WSPIERANEGO PRZEZ CANAL+

Na zgłoszenia czekamy do 8 września 2023r. do godz. 23:59. przedłużony termin - do 11. września 2023r. do godz. 23:59

WYMAGANE MATERIAŁY 

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/ZwJdPVRBPZSYJ7zy9 oraz przesłanie wymaganych załączników:

 • synopsis – maksymalnie 4 tysiące znaków (ze spacjami)
 • treatment + scenę (1-3 strony) lub wczesny draft scenariusza
 • eksplikację autora – maksymalnie 8 tysięcy znaków (ze spacjami)
 • list motywacyjny – zawierający oczekiwania względem programu – maksymalnie 4 tysiące znaków (ze spacjami)
 • krótka wideo-wizytówka - nagranie wideo max. 3 min w których uczestnik opowiada o sobie i swoich motywacjach do wzięcia udziału w warsztatach - plik w formacie mp4/mov udostępniony w formie linku 
 • CV – zawierające dotychczasowy dorobek twórczy/doświadczenie zawodowe
 • dowód wpłaty bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej.
 • podpisany własnoręcznie załącznik nr 1 do regulaminu: oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Zgłoszenie uczestnika bez projektu do programu dla asystentów konsultanta scenariuszowego zawiera:

 • list motywacyjny – zawierający oczekiwania względem programu – maksymalnie 4 tysiące znaków (ze spacjami)
 • krótka wideo-wizytówka - nagranie wideo max. 3 min w których uczestnik opowiada o sobie i swoich motywacjach do wzięcia udziału w warsztatach - plik w formacie mp4/mov udostępniony w formie linku 
 • CV – zawierające dotychczasowy dorobek twórczy/doświadczenie zawodowe, dane kontaktowe
 • dowód wpłaty bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej.
 • podpisany własnoręcznie załącznik nr 1 do regulaminu: oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Zgłoszenia w formie jednolitego pliku PDF oznaczone zgodnie ze wzorem: 

TYTUŁ PROJEKTU_NAZWISKO AUTORA należy przesyłać na adres:  atelier@scenariuszowe.pl 

Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane podczas selekcji. 

OPŁATA REKRUTACYJNA I DANE KONTA BANKOWEGO:

Kwota: 50zł (opłata bezzwrotna)

Dane do przelewu: SHIPSBOY SP. Z O.O. numer rachunku: 28 1090 1883 0000 0001 3019 1040.

W tytule przelewu należy wpisać "IMIE NAZWISKO_Atelier Scenariuszowe”.

Terminy SESJI 2023/2024* 

 Sesja I – Łódź – 30 listopada - 6 grudnia 2023r.

 Sesja II -  Luty / Marzec 2024 (6 dni)

 Sesja III – Maj 2024 (3/4 dni) 

Sesja IV - Lipiec 2024 (6 dni, podczas MFF Nowe Horyzonty) 

* organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zajęć stacjonarnych na zajęcia prowadzone online lub zmiany daty w zależności od panującej w kraju sytuacji epidemiologicznej bądź innych zdarzeń