Zgłoszenia

DEADLINE 

Na zgłoszenia czekamy do 17 września 2021 r. *

Wyniki selekcji ogłosimy do 1 listopada 2021 r. 

Szczegóły naboru określa Regulamin Atelier Scenariuszowego wspieranego przez CANAL+

*deadline został przedłużony do 25.09.2021r. godz. 23:59

WYMAGANE MATERIAŁY 

Zgłoszenie Uczestnika z projektem zawiera:

 • kartę tytułową projektu – autor, tytuł, gatunek, krótki opis - logline (maksymalnie 3 zdania), dane kontaktowe, jeśli do projektu przypisany jest reżyser lub producent – informację o nich (imię i nazwisko/nazwa firmy)
 • synopsis – maksymalnie 4 tysiące znaków (ze spacjami)
 • treatment + scenę (1-3 strony) lub wczesny draft scenariusza
 • eksplikację autora – maksymalnie 8 tysięcy znaków (ze spacjami)
 • list motywacyjny – zawierający oczekiwania względem programu – maksymalnie 4 tysiące znaków (ze spacjami)
 • CV – zawierające dotychczasowy dorobek twórczy/doświadczenie zawodowe
 • dowód wpłaty bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej.
 • podpisany własnoręcznie załącznik nr 1 do regulaminu: oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Zgłoszenie Uczestnika bez projektu do programu dla asystentów konsultanta scenariuszowego zawiera:

 • list motywacyjny – zawierający oczekiwania względem programu – maksymalnie 4 tysiące znaków (ze spacjami)
 • CV – zawierające dotychczasowy dorobek twórczy/doświadczenie zawodowe, dane kontaktowe
 • dowód wpłaty bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej.
 • podpisany własnoręcznie załącznik nr 1 do regulaminu: oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Zgłoszenia w formie jednolitego pliku PDF oznaczone zgodnie ze wzorem: 

TYTUŁ PROJEKTU_NAZWISKO AUTORA należy przesyłać na adres:  atelier@scenariuszowe.pl 

Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane podczas selekcji. 

Terminy SESJI 2021/2022* 

 Sesja I – Łódź – 19 - 26. listopada 2021

 Sesja II - Kraków – Marzec 2022 (6 dni)

 Sesja III – Warszawa - Maj 2022 (3 dni) 

Sesja IV - Wrocław - Lipiec 2022 (6 dni, podczas MFF Nowe Horyzonty) 

* organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zajęć stacjonarnych na zajęcia prowadzone online lub zmiany daty w zależności od panującej w kraju sytuacji epidemiologicznej bądź innych zdarzeń