Zgłoszenia

DEADLINE

Na zgłoszenia czekamy do 6 września 2019.
Wyniki selekcji ogłosimy do 17 października 2019.

Szczegóły naboru określa Regulamin Atelier Scenariuszowego.

 

WYMAGANE MATERIAŁY

 • karta tytułowa projektu: autor, tytuł, gatunek, krótki opis - logline (maksymalnie 3 zdania), dane kontaktowe, jeśli do projektu przypisany jest reżyser lub producent – informacje o nich (imię i nazwisko/nazwa firmy)
 • synopsis – max 4 tysiące znaków
 • treatment lub wczesny draft scenariusza
 • eksplikacja autora – max 8 tysięcy znaków
 • list motywacyjny – oczekiwania względem programu i proponowany kierunek rozwoju projektu – max 4 tysiące znaków
 • CV autora – zawierające dorobek twórczy i doświadczenie
 • dowód wpłaty wpisowego (50zł, opłata jest bezzwrotna)
 • podpisany własnoręcznie załącznik nr 1 do Regulaminu: oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (oświadczenie).

Zgłoszenia w formie jednolitego pliku PDF oznaczone zgodnie ze wzorem:

TYTUŁ PROJEKTU_NAZWISKO AUTORA
należy przesyłać na adres: atelier@scenariuszowe.pl

Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane podczas selekcji.

 

Terminy SESJI 2019/2020

 •  Sesja I – Łódź – 13 – 21 listopada 2019
 •  Sesja II - Kraków – 13 – 20 marca 2020
 •  Sesja III – Wrocław - lipiec/sierpień (podczas MFF Nowe Horyzonty)
Partnerzy