Zgłoszenia

DEADLINE 

Na zgłoszenia czekamy do 15 września 2020 r.. * 

Wyniki selekcji ogłosimy do 19 października 2020 r.. 

Szczegóły naboru określa Regulamin Atelier Scenariuszowego. 

* nabór zostaje przedłużony do 18 września 2020r. godz. 23:59

WYMAGANE MATERIAŁY 

  • karta tytułowa projektu: autor, tytuł, gatunek, krótki opis - logline (maksymalnie 3 zdania), dane kontaktowe, jeśli do projektu przypisany jest reżyser lub producent – informacje o nich (imię i nazwisko/nazwa firmy) 
  • synopsis – maksymalnie 4 tysiące znaków (ze spacjami)
  • treatment + przykładowa scena (1-3 strony) lub wczesny draft scenariusza 
  • eksplikacja autora – maksymalnie 8 tysięcy znaków (ze spacjami)
  • list motywacyjny – oczekiwania względem programu i proponowany kierunek rozwoju projektu – maksymalnie 4 tysiące znaków (ze spacjami)
  • CV autora – zawierające dorobek twórczy i doświadczenie 
  • dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej (50zł, opłata jest bezzwrotna) - nr konta : 28 1090 1883 0000 0001 3019 1040.
  • podpisany własnoręcznie załącznik nr 1 do Regulaminu: oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (oświadczenie). 

Zgłoszenia w formie jednolitego pliku PDF oznaczone zgodnie ze wzorem: 

TYTUŁ PROJEKTU_NAZWISKO AUTORA należy przesyłać na adres:  atelier@scenariuszowe.pl 

Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane podczas selekcji. 

Terminy SESJI 2020/2021* 

 Sesja I – Łódź – 27 listopada – 4 grudnia 2020 r.

 Sesja II - Kraków – Marzec 2021 (6 dni)

 Sesja III – Warszawa - Maj 2021 (3 dni) 

Sesja IV - Wrocław - Lipiec 2021 (6 dni, podczas MFF Nowe Horyzonty) 

* organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zajęć stacjonarnych na zajęcia prowadzone online w zależności od panującej w kraju sytuacji epidemiologicznej bądź innych zdarzeń 

 

Partnerzy