Bartosz Nowacki
Bartosz Nowacki
Dworek

BIO:

Absolwent Filmoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego. Debiutował, nagradzanym na wielu festiwalach, filmem krótkometrażowym "Na drodze”. W 2018 roku otrzymał Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury. Obecnie pracuje nad krótkometrażowym filmem "Out of Office" oraz filmami pełnometrażowymi: "Dworek" i "Malowany".

SYNOPSIS:

Alicja robi doktorat z psychiatrii. Bada temat likantropii w europejskiej kulturze. Pewnego dnia przyjeżdża na wieś do pensjonatu, w którym można zamieszkać jedynie z polecenia. Na miejscu poznaje ekscentrycznego właściciela dworku  – Gajewskiego, z którym wdaje się w romans. 

Podczas pobytu na miejscu zaczyna poddawać w wątpliwość przedmiot swoich badań. Stopniowo przekonuje się, że likantropia to nie choroba. "Dworek" to kino grozy, pod płaszczykiem którego kryje się opowieść o ludzkiej naturze oraz drzemiących w niej instynktach.

POWRÓT