Karolina Wajman
Karolina Wajman
konsultantka scenariuszowa

BIO:

Kulturoznawczyni, specjalistka ds. komunikacji współpracująca głównie z teatrami. Publikuje m.in. w Dwutygodniku i Magazynie Szum. Uczestniczka Szkoły Dramaturgów Społecznych (2021). Aktualnie pracuje przy developmencie dokumentu „Mrowisko” Katarzyny Kultys oraz współpracuje z HAKA Films. 

POWRÓT